14. jul, 2016

American Dream

Uvanlig video. Martin Luther King ble fjernet av mindre.