26. apr, 2018

Mitäs se Kärnä nyt.. jäkälää joutuisi kerämään jos Paavo tulee.

Hän kertoo harkitsevansa Väyrysen valtakirjan riitauttamista oikeudessa, mikäli tämä todella pyrkii palaamaan eduskuntaan kesäkuussa.

Kärnä muistuttaa, että eduskunnan työjärjestyksen 77§:n mukaisesti Väyrysen edustajantoimen hoitaminen on keskeytynyt silloin, kun hän on ilmoittanut puhemiehelle jatkavansa toimintaansa Euroopan parlamentissa.

– Eduskunnan työjärjestyksessä ei todeta yhtään mitään siitä mitä tapahtuu, jos Väyrynen jättää europarlamentaarikon tehtävänsä vapaaehtoisesti. Muutenkin työjärjestys on laadittu vaaleja eikä yksittäisten poliitikkojen päähänpistoja ajatellen.

Kärnä kiirehtii asiasta perustuslakiasiantuntijoiden mielipiteitä.

– Eduskunnan työjärjestyksen sanamuodot tukevat kuitenkin tulkintaa siitä, että Väyrysen voi olla mahdotonta palata. Siinä ei myöskään totea yhtään mitään siitä, kuinka oma edustajantoimen hoitamiseni voisi edes keskeytyä. Varsin mielenkiintoinen tilanne, joka on syytä selvittää perinpohjaisesti ja tarvittaessa oikeusteitse.