20. aug, 2019

Ei näkyvissä muutosta, tilanne tulee lähiaikoina pahenemaan.

Massiivinen turvapaikka valitusten ruuhka on saatu pääosin purettua hallinto-oikeuksissa

Turvapaikka- ja oleskelulupaa koskevien valitusten määrä on kuitenkin pysyvästi korkeammalla tasolla kuin ennen vuotta 2015.

Kotimaa 20.8.2019 klo 05.45

Pauliina Happo  

Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä koskevien valitusten ruuhka on pääosin saatu purettua hallinto-oikeuksissa. Ruuhka syntyi kun vuonna 2015 maahan saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja heistä 10 000 kielteisen päätöksen saanutta valitti päätöksestään hallinto-oikeuteen.

Ylen selvityksen mukaan kesäkuussa 2019 hallinto-oikeuksissa oli vireillä valituksia lähes 1 800. Se on huomattavasti vähemmän kuin huippuvuosina 2016-2018, mutta korkeampi kuin taso ennen vuotta 2015. Aiempaa korkeammalle tasolle hallinto-oikeuksissa valitusmäärien uskotaan myös jäävän.

Jyrki Lyytikkä / Yle

– Nyt työllistävät valitukset, jotka ovat tulleet viime vuonna ja tänä vuonna. Ruuhka on pääosin purettu, mutta valitus määrät eivät enää vähene, kuvailee tilannetta Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä.

Huomautus väliin :  Paljonkos tämä tällainen maksaa ja millä muulla kuin kantasuomalaisen rahapussilla tämäkin  maksetaan? Työllistävä vaikutus asianajajille, tuomareille ja tietystikkin virkailija laumalle. Saattaisi olla huomattavasti halvempaa pitää ne rajapuomit pienemmällä, mutta ei kai se nyt sellaiseen kolhoosi hallitus voi ryhtyä ilmastonmuutoksen takia Afrikassa. 

Sumaa purettiin lisätyövoimalla ja hajauttamalla muutoksenhaku neljään hallinto-oikeuteen

Pahimmillaan ruuhka oli vuonna 2016, kun Maahanmuuttoviraston kielteiseen turvapaikkahakemukseen pettyneet hakivat muutosta päätökseen hallinto-oikeudesta. Vuonna 2016 Helsingin hallinto-oikeuteen saapui 10 418 valitusta, mikä oli kymmenkertainen määrä normaaliin vuoteen verrattuna.

, joiden tarkoitus oli muun muassa nopeuttaa turvapaikka-asioiden käsittelyä Maahanmuuttovirastossa ja saada valitus ruuhkaa purettua hallinto-oikeuksissa. (Kalliiksi tulee insinöörit)

Lain muutoksella muun muassa lyhennettiin turvapaikka-asioiden valitusaikoja hallinto-oikeudessa 21:een päivään ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) 14:ään päivään aikaisemman 30 päivän sijaan. Hallinto-oikeudet saivat myös lisärahaa määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Vuonna 2017 turvapaikka-asioiden käsittely hajautettiin neljään hallinto-oikeuteen aikaisemman yhden sijaan. Helsingin lisäksi Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Turun hallinto-oikeudet ryhtyivät käsittelemään turvapaikkahakemuksia. Käytännöstä on nyt tehty pysyvä.

Oikeusministeriön mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä yksi vuonna 2016 saapunut turvapaikka-asia. Tilastoissa ei kuitenkaan näy kuinka moni nyt vireillä olevista hakemuksista on uusintahakemus.

Pakolaisneuvonta: Muutokset heikensivät oikeusturvaa

Pakolaisneuvonnan näkemyksen mukaan tehostamisella ei kuitenkaan ole saavutettu sellaisia etuja mitä tavoiteltiin. Valitusaikojen lyhentäminen hallinto-oikeuksiin ja valituslupa kynnyksen nostaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen heikensivät merkittävästi turvapaikan hakijoiden oikeusturvaa.

–Se on ainoa ryhmä, jossa valitusajat ovat lyhyempiä kuin muissa asiaryhmissä. Tämä ei ole lyhentänyt valitusprosessien kokonaiskestoa lainkaan, arvostelee Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari.

Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari pitää uuden hallitusohjelman kirjauksia muun muassa valotusaikojen suhteen myönteisinä. Vai oikein valotusaikoja  tarvitaan. Eikö tuota voi sanoa suoralla Suomella, “käsittelyaikoja” Näitä haaskan hautaamis hommiahan se Petteri Orpon eukkokin tekee vaikka sitä toisin väitettiin.

Hänen mukaansa lyhennys on johtanut viime vuosina useissa tapauksissa siihen, että hakijat eivät ole löytäneet itselleen asiantuntevaa lakimiestä tai he eivät ole ehtineet löytää lakimiestä lainkaan.

, jotka ovat tuomassa tähän kuitenkin muutoksen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa tullaan vahvistamaan muun muassa valitusaikojen osalta, jotka on tarkoitus palauttaa 30 päivän pituisiksi. Lakimuutoksen voimaantulosta ei ole vielä tietoa. Hanke käynnistyy sisä- ja oikeusministeriöissä tänä syksynä.

Ruuhka purettu, mutta työmäärä kasvaa

Myös työmäärä pysyy lähivuosina valitustuomioistuimissa korkeana, sillä käsittelyyn tulevat valitukset ovat Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilän mukaan haastavampia ja niiden käsittely vie enemmän aikaa.

Yksi syy tähän on suullisten käsittelyjen lisääntyminen. Suullisia käsittelyjä järjestetään aiempaa enemmän turvapaikkaperusteiden selvittämiseksi ja työmäärä niissä on Heikkilän arvion mukaan noin kolminkertainen kirjalliseen käsittelyyn verrattuna.

Hallinto-oikeuksiin saapuvien valitusten määrä ei enää vähenen, Lisäksi käsittely on vaativampaa ja vie enemmän aikaa muun muassa suullisten käsittelyjen vuoksi. Yle/Pekka Tynell

Suullista käsittelyä ei kuitenkaan järjestetä kaikkien valitusten yhteydessä. Pakolaisneuvonnan mukaan siinä mennään vikaan.

– Suullisia käsittelyjä on järjestetty lähes ainoastaan, kun on ollut kyse kristinuskoon kääntymisen uskottavuudesta tai kun on arvioitu onko seksuaalivähemmistöön kuuluminen uskottavaa. Tämä lähettää erikoista viestiä siitä, että millään muulla perusteella ei ole merkitystä Suomessa, toteaa Pakolaisneuvonta ry:n vastaava lakimies Hanna Laari.

Oleskelulupaa ja uusintahakemuksia koskevat valitukset kasvussa

Oikeusministeriön mukaan ulkomaalaisasioiden määrä on kasvanut pysyvästi. Hallinto-oikeuksien vireillä olevista valituksista suuri osa koskee tällä hetkellä turvapaikan uusintahakemuksia ja oleskelulupia.

Helsingin hallinto-oikeudessa syksyn 2019 valituksissa ovat lisääntyneet erityisesti oleskelulupia koskevat valitukset.

–Osa henkilöistä, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa hakevat nyt oleskelulupaa. Erityisesti työperäisiä oleskelulupia koskevat valitukset ovat kasvussa, toteaa Heikkilä.

Oikeusministeriö on myöntänyt hallinto-oikeuksille tälle vuodelle tähän mennessä lisäresursseja noin 50 henkilötyövuotta. Ensi vuodelle on varauduttu myös lisäresursseihin. Vuoden 2020 alussa tarkoitus on muun muassa perustaa 20 uutta tuomarinvirkaa. Myös turvapaikka-asioiden hajautuksesta neljään hallinto-oikeuteen pidetään kiinni.

Oikeusministeriössä tavoitteena on pudottaa hallinto-oikeuksissa vireillä olevien turvapaikka-asioiden määrän 1 000–1 200 ja samalla nopeuttaa keskimääräinen käsittelyaika puoleen vuoteen nykyisestä noin vuodesta.

Heikkilän mukaan tähän ei todennäköisesti vielä ensi vuonna päästä.

– Karkeasti arvioiden edessä on sellainen työsarka, että tarvitsisimme ainakin vielä ensi vuonna sellaiset resurssit jotka meillä tällä hetkellä on.

Lue lisää: