16. okt, 2019

Talvivaaran kiemurat, kas kun ei tutkittu tiedottamisrikoksien tarkoituksellisia taustoja.

Korkein oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiön johtajien pörssirikosasiassa. Hovioikeuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi.

Helsingin hovioikeus oli maaliskuussa lieventänyt tuntuvasti käräjäoikeuden aiemmin jakamia tuomioita arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista sekä sisäpiirintiedon väärinkäytöistä. Toimitusjohtajana toimineen Pekka Perän ja tuotantojohtajana toimineen Lassi Lammassaaren ehdolliset vankeustuomiot kumoutuivat.

Ainoaksi Perän rikokseksi luettiin tiedottamisrikos. Perä oli vuonna 2013 aiheettomasti viivytellyt yhtiön nikkelin vuosituotantoennustetta koskeneen pörssitiedotteen antamisessa.

Rangaistukseksi määrättiin 40 päiväsakkoa. Perän ilmoitettua olevansa vailla tuloja hovioikeus määräsi päiväsakon suuruudeksi 6 euroa, eli hän maksaa sakkoja yhteensä 240 euroa.

Mitä sitä nyt turhia tiedottelee, kun järeä puhuminenkin riitti ”sovitun” lisärahoituksen saamiseen valtiolta. Ulkomaalaisten investointeja ei tietenkään häiritty shokki tiedotteella, vaan korvattiin setä Topeliuksen saduilla.