30. okt, 2019

Miksi Eurostoliiton jäsenmaat eivät mainosta kaikkia vientituotteitaan?

Afrikka, Norsunluurannikosta alaspäin, harmaan savupilven alla, alkaa olla jo silmin näkymättömiin kotitalouskoneiden ja muovirojun kaatopaikkaa. Missä on vastuu, ja missä on se monenkin ihannoima, ihmeitä aikaan saava ruotsalaisten pyhimyksellinen ihmelapsi?

 Vuonna 2008 koko EU:ssa kerättiin virallisesti yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia e-jätettä. Samana vuonna uutta elektroniikkaa tuli markkinoille 10,2 miljoonaa tonnia (European EnvironmentalAgency, EEA tilasto).

Jos ajatellaan, että jätettä syntyy suunnilleen saman verran kuin uutta elektroniikkaa tulee myyntiin, huomataan, että noin 7 miljoonaa tonnia e-jätettä on hävinnyt virallisten lukujen ulottumattomiin. Euroopan ympäristökeskus EEA arvioi, että huomattava osa on voinut lähteä laittomasti kehitysmaihin.

Jos sovelletaan eräissä EU-maissa tehtyjä laskelmia koko EU:n tasolle, EEA arvioi, että laitonta e-jätettä/käytettyjä (kenties rikkinäisiä) laitteita lähtee EU:sta 550 000 tonnia vuodessa. Vuoden 2008 mittarilla tämä tarkoittaisi siis noin 5 – 13 % kaikesta syntyneestä jätteestä EU:n alueella.

EU onkin maailmanlaajuisesti merkittävä e-jätteen viejä. Esimerkiksi Nigeriassa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että yli 75 prosenttia

tuodusta käytetystä elektroniikasta/e-jätteestä tuli Euroopan alueelta.

 Suomessa e-jätettä syntyy tutkimuksen mukaan noin 90 000 – 106 000 tonnia vuodessa. Arvellaan, että epäviralliselle sektorille tästä määrästä päätyy noin 40 – 50 % eli 36 000 – 53 000 tonnia vuodessa.

Yhdysvalloissa, joissa jätteestä säädetyt lait ovat löyhempiä, e-jätettä katoaa runsaasti virallisten järjestelmien ulkopuolelle. Basel Action Network arvioi, että 50 – 80 % Yhdysvalloissa kerätystä e-jätteestä päätyy vientiin halvemman käsittelyn maihin kuten Kiinaan.

 Suurimpia e-jätteen vastaanottajamaita ovat Afrikassa Ghana ja Nigeria. Aasiassa suuria vastaanottajamaita ovat mm. Kiina, Intia ja Pakistan.

Kehitysmaissa myös yhteiskunnan vaurastuminen kiihdyttää teknologian käytön kasvua, mikä yhdessä maahantuodun käytetyn elektroniikan ja e-jätteen kanssa luo tilanteen, jossa e-jätettä syntyy erittäin suuria määriä vuodessa.

 Ajattele mitä on tapahtunut näitten vanhojen tilastojen jälkeen.

Uudempi tieto on toden näköisesti kätketty sumuun, niin kuin on kätketty myös maahanmuuton kustannukset. Ongelma kasvaa ja köyhän, kaikkeen syyllisen pussista viedään kolikotkin ilmastonmuutoksen pelastajille.