8. mar, 2020

Keskustan lahkon poliittinen ”Hitman” Kurvinen kertoo sen nyt suoraan… vai kertooko?

Us­kon, et­tä myös­kään maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa suo­ma­lais­ten hil­jai­nen enem­mis­tö ei ase­tu ra­jat au­ki - ra­jat kiin­ni -kah­ti­a­ja­koon. Ei­kä muu­ten ase­tu myös­kään kes­kus­ta.

Toi­sin kuin pe­rus­suo­ma­lai­set, kes­kus­ta ja etenkin Kur­vi­sen mu­kaan, et­tä Suo­meen pi­tää voi­da tul­la ul­ko­mail­ta töi­hin. Siinäpä kuulitte itsensä entisen sikalan pehtoorin pojalta suorat, toistaiseksi muodissa olevat sanat.

– Jos Suo­meen tul­laan vain so­si­aa­li­tur­vaa hy­väk­si­käyt­tä­mään saa­ti, jos tääl­lä ol­laan lait­to­mas­ti, sil­loin lin­jam­me on: "ole hyvä ja pois­tu" karjuu Kurvinen yli viltti ovien paukkeiden. Häipyi jätkä, ei olisi pystynyt ristikuulustelussa perustelemaan tätä väitettään.

_____________________________________ 

(Korjataan hiukan käsityksiä, vaikka se ei sairaisiin erikoisemmin vaikutakaan). ”Perussuomalaisilla ei ole mitään kunnon duunareita vastaan, sama mistä he tulevat antamaan panoksensa Suomalaiselle yhteiskunnalle”

Eri juttu on sitten ne kolmepiikki talikolla ja lingolla varustetut tulijat, jotka kelpaavat kyllä keskustalle muka töitä tekemään, Koetukselle menee herra Kurvisen linjailut, jos meinaa että kauniisti ääni väristen poistuisivat ongelmat Suomesta.

Rattoisia lahkon tupailtoja, muistakaa lähtiessänne pestä hampaanne, avata ikkunat ja siivota paikat pahimmista sonta palleroista, joita mielellänne Persujen perään heittelette.