Suomalaiset eivät tietenkään ymmärrä, että Natoon liittyminen riippuu KAIKKIEN sen jäsenmaiden hyväksynnästä. Tiedän jo ainakin yhden Nato-jäsenen, joka ei  pidättäydy veto-oikeudestaan Suomen hakemukseen, estämällä Nato jäsenyyden heiltä riski alttiuden perusteella.

Of course, Finns do not understand that joining NATO depends on the approval of ALL its member states. I already know of at least one NATO member who is presumably not abstaining from vetoing Finland's application by denying them NATO membership on the basis of risk exposure.

Suomi on edelleen hapan häviämisestä talvi- ja jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan. Venäjä ei pidä Suomea uhkana. Mutta NATO ja sen uudistettu petollinen pelinavaus tekee Suomesta tarvittavan astin laudan Yhdysvalloille ja sen uudelle maailmanjärjestykselle.

Finland is still souring the Soviet Union in the Winter and Continuation War. Russia does not consider Finland a threat. But NATO and its renewed fraudulent opening of the game will make Finland a necessary step for the United States and its new world order.

Sitä ei Venäjä hyväksy koskaan että Murmanskin sotilastukikohta ja Pietarin kaupunki ovat melkeinpä Naton sylissä.

It will never be accepted by Russia that the Murmansk military base and the city of St. Petersburg are almost in the arms of NATO.

Suomalaiset eivät tietenkään ymmärrä, että Natoon liittyminen riippuu KAIKKIEN sen jäsenmaiden hyväksynnästä. Tiedän jo ainakin yhden Nato-jäsenen, joka ei pidättäydy veto-oikeudestaan Suomen hakemukseen, estämällä Nato jäsenyyden heiltä riski alttiuden perusteella.

Of course, Finns do not understand that joining NATO depends on the approval of ALL its member states. I already know of at least one NATO member who is presumably not abstaining from vetoing Finland's application by denying them NATO membership on the basis of risk exposure.

Suomi on edelleen hapan häviämisestä talvi- ja jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan. Venäjä ei pidä Suomea uhkana. Mutta NATO ja sen uudistettu petollinen pelinavaus tekee Suomesta tarvittavan astin laudan Yhdysvalloille ja sen uudelle maailmanjärjestykselle.

Finland is still souring the Soviet Union in the Winter and Continuation War. Russia does not consider Finland a threat. But NATO and its renewed fraudulent opening of the game will make Finland a necessary step for the United States and its new world order.

Sitä ei Venäjä hyväksy koskaan että Murmanskin sotilastukikohta ja Pietarin kaupunki ovat melkeinpä Naton sylissä.

It will never be accepted by Russia that the Murmansk military base and the city of St. Petersburg are almost in the arms of NATO.