2. jul, 2020

Onko suvaitsevaisten mielestä Wikipediassakin vihapuhetta?

Orjuus on ihmisen pitämistä toisen (ihmisen tai valtion) vallan alla työssä ilman oikeutta palkkaan, vapautta ja omaan tahtoon perustuvaa valintaa. Orja ei usein pääse ulos asemastaan.

Orjuuden kaltaiset olosuhteet taas tarkoittavat, että saatava palkka on liki olematon, mutta vapaus valita on silti olemassa.

Media käyttää käsitettä myös kiertoilmauksena tosiasiallisesta orjuudesta.

 Orjuuden ajatellaan usein olevan menneisyyttä, mutta sitä on nykyäänkin, joskaan ei enää laillisesti missään valtiossa.

-------------------------------------------

*Näyttää kuitenkin siltä, että suunnitteilla oleva EU- liittovaltio haluaa siihen takaisin, jonka Karl Marx kehitti teorioihinsa, sitä orjuutusmuotoa sovellettiin epäonnistuneesti Venäjällä 70 vuoden ajan.

-------------------------------------------

Suomessa arvioidaan olleen vuoden 2010 tienoilla noin 650–735 orjaa. Luku perustuu ilmi tulleisiin tapauksiin vuosina 2009 ja 2010.

Suomessa olevat orjat joutuvat työskentelemään muun muassa seksiorjina tai orjina kotitalous- ja maataloustöissä.

Myös etnisissä ravintoloissa on havaittu orjuustapauksia. Ilmi tulleisiin tapauksiin liittyy tyypillisesti järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta ja ihmiskauppaa.

-------------------------------------------

Palkkaorjuus on muun muassa marxilaiseen historiankäsitykseen kuuluva termi, jonka Karl Marx kehitti kuvaamaan työväestön hyväksikäyttöä porvarillisessa yhteiskunnassa.

-------------------------------------------

*Osavaltio suunnitelmille tämä sopii kuin nenä päähän!

Suomessakin punamulta hallituksesta huudetaan kaula pitkänä ulkomaalais- orjatyövoiman tarvetta, vaikka omastakin takaa sitä työvoimaa olisi tarjolla, siis ammatti työvoimaa, ei orjia.

*Omat havainnot

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Orjuus